Information

Bofællesskabet Stavnsholthave skal opføres på den gamle Bygmarksskolegrund i Farum Øst tæt på skole, dagtilbud og indkøb. Bofællesskabet opføres som et andelsbyggeri med flere forskellige størrelser boliger i bæredygtige materialer. Byggeriet forventes at stå indflytningsklar ultimo 2020.

Der er i oprettelsen af andelsbofællesskabet lagt stor vægt på en god aldersfordeling, der sikrer en god andel af yngre familier med/uden hjemmeboende børn. Dette sker ud fra et ønske om, at en overvejende del af beboerne skal være fysisk i stand til at løfte praktiske opgaver på fællesarealer. Søger du et rent seniorbofællesskab, er Stavnsholthave derfor ikke noget for dig.

Lige nu ser fordelingen således ud:

 • Par med/uden hjemmeboende børn under 60 (ledige boliger)
 • Enlige med/uden hjemmeboende børn under 60 (ledige boliger)
 • Par/enlige uden hjemmeboende børn over 60 (ledige boliger)

Priser på boliger

Priser og vilkår på boligerne:

Boligerne beregnes udfra boligens størrelse og værdisætning i forhold til mtr2 prisen.

For nærværende er estimeres med kr. 30.000,- pr. Mtr2.

Udfra dette vil eksempelvis en bolig på eksempelvis 110 mtr2 have en værdi på kr. 3.300.000.

Andelsindskuddet er 40% = 1.320.000.

Estimeret husleje er ca. 8000,- for denne bolig.

Eksemplet herover kan anvendes både på mindre og større boliger ved at gange størrelsen på boligen med 30.000,-

Huslejen for de, henholdsvis mindre og større boliger, andrager ca: 6000,- og 10.000,-

Fælleshuset på 165m2 med fuld kælder er ejet i et ligeligt fællesskab og det estimeret at der tillægges ca. 6-7 mtr2 til hver bolig. Disse beregnes som angivet overfor. Således forventes det at der skal betales kr. 84.000,- i indskud til dette pr. bolig (7*30.000*40%)

Prisen pr. mtr2 vil blive justeret til et præcist beløb når endelige beregninger foreligger. Forventningen er at det ligger indenfor nogle få procent. 

Ansøgningsproces

Ønsker du at være en del af vores bofællesskab, kan du søge om optagelse. Vi optager bofæller, vi føler, passer ind i beboersammensætningen, og som opfylder kravene for de tre beboergrupper. Dette for at sikre et mangfoldigt fællesskab.

Hvis du gerne vil i betragtning til bofællesskabet, beder vi dig udfylde nedenstående ansøgningsskema. Du er velkommen til at skrive så meget eller lidt, du har lyst til, men husk at jo mere du fortæller, des mere har vi at vurdere dig ud fra.

Vi behandler naturligvis ansøgningerne i den rækkefølge, de er indkommet, hvilket senere vil have betydning for din placering på prioriteringslisten ved valg af bolig. Når vi har behandlet din ansøgning, får du naturligvis straks svar på, om du er optaget i bofællesskabet.

Hvis der ikke er plads i den beboergruppe, du tilhører, eller til den boligtype, du er interesseret i, får du tilbuddet om at blive skrevet på en venteliste. Erfaringsmæssigt kan der ske stor udskiftning i bofællesskabet under byggeprocessen, og der er derfor gode chancer for, at du på et senere tidspunkt kan få tilbudt en bolig i Stavnsholthave.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål i forbindelse med bofællesskabet eller ansøgningen hertil. Derudover afholder vi infomøder, hvor vi kan mødes og se, om kemien passer. Se forsiden for datoen for næste møde.

Ansøgningsskema

Regler for bofællesskabet

Bofællesskabet har ud over de grundlæggende værdier fastsat en række fysiske rammer og retningslinjer for beboelse på grunden:

 • Ikke-ryger bebyggelse.
 • 1 mindre husdyr pr. Bolig.
 • 4 arbejdsdage om året planlagt af bestyrelsen, hvor det forventes, at man fysisk er i stand til at yde en indsats.
 • Ingen AirBnb eller lignende udlejning af hele eller dele af boligen.
 • Liberale erhverv som én-mandsvirksomhed er ok, anden virksomhed skal have bestyrelsens godkendelse.
 • Fællesaktiviteter aftales på generalforsamlingen, når vi er flyttet ind. Dog kan deltagelse i disse ikke gøres obligatoriske (med undtagelse af praktisk vedligehold af grund, fælleshus og de obligatoriske arbejdsdage).
 • Max. 2 biler på foreningens parkeringspladser pr. husstand, med mindre andet er godkendt af bestyrelsen.
 • Motoriserede køretøjer må ikke parkeres på andet end de anviste parkeringspladser. Campingvogne, trailere og lignende henvises til offentlige parkeringspladser og må ikke være på grunden.
 • Anvendelse af fælleshus, eventuelle delebiler og andre fællesejede goder aftales ved første generalforsamling af andelshaverne ved indflytning.
 • Husorden vil blive udarbejdet af en arbejdsgruppe under bestyrelsen inden indflytning.
 • Første generalforsamling afholdes tæt på indflytning, eller når 75% af boligerne er afsat. Altså, når andelshaverindskuddet er indbetalt eller sikret.
 • Ændringer, der væsentligt vil kunne påvirke andelshavernes værdier, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvis mindst 20 andelshavere møder op, og der minimum er opbakning fra 80% til ændringerne. Under alle omstændigheder kan der ikke foretages ændringer, der kan ændre værdien af den enkelte andel i negativ retning. I tvivlstilfælde kan bestyrelsen bede en uafhængig valuar om at vurdere dette.