Information

Bofællesskabet Stavnsholthave opføres på Stavnsholtvej 51 i Farum Øst (den gamle Bygmarksskolegrund), tæt på skole, dagtilbud, Furesøen, indkøb og offentlig transport. Bofællesskabet opføres som et andelsbyggeri med flere forskellige størrelser boliger i bæredygtige materialer. Byggeriet forventes at stå indflytningsklar ultimo  2021.

Der er i oprettelsen af andelsbofællesskabet lagt stor vægt på en god aldersfordeling, der sikrer en god andel af yngre familier med/uden hjemmeboende børn. Dette sker ud fra et ønske om, at en overvejende del af beboerne skal være fysisk i stand til at løfte praktiske opgaver på fællesarealer. Søger du et rent seniorbofællesskab, er Stavnsholthave derfor ikke noget for dig.

 • Vi har endnu nogle enkelte store ledige boliger, primært til børnefamilier!

Priser på boliger

Prisen på boligerne beregnes ud fra en kvadratmeterpris er 30.000/m2. Ud af dette udgør andelsindskuddet 40 % af boligens samlede værdi.

De små boliger på cirka 85 m2 vil koste 1.020.000 kr. i indskud og have en husleje på cirka 6700 kr pr. måned. (Ingen ledige, kun opskrivning på venteliste).

Mellemboligerne på cirka 110 m2 vil koste 1.320.000 kr. i indskud og have en månedlig husleje på cirka 7900 kr.

De store boliger er på cirka 130 m2 og vil koste 1.560.000 kr. i indskud. Huslejen vil ligge på cirka 9500 kr. månedligt.

Fælleshuset på 168m2 med fuld kælder er ejet ligeligt i fællesskab og hver andelshaver betaler ud over prisen for egen bolig, også for en andel i fælleshuset, som vil koste 84.000 kr., som lægges til indskuddet for boligen.

Indskuddet skal der stilles sikkerhed for ved bookning af boligen.

Ansøgningsproces

Ønsker du at være en del af vores bofællesskab, kan du søge om optagelse. Vi optager bofæller, vi føler, passer ind i beboersammensætningen, og som opfylder kravene for de tre beboergrupper. Dette for at sikre et mangfoldigt fællesskab.

Hvis du gerne vil i betragtning til bofællesskabet, beder vi dig udfylde nedenstående ansøgningsskema. Du er velkommen til at skrive så meget eller lidt, du har lyst til, men husk at jo mere du fortæller, des mere har vi at vurdere dig ud fra.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål i forbindelse med bofællesskabet eller ansøgningen hertil. Derudover afholder vi infomøder, hvor vi kan mødes og se, om kemien passer. Se forsiden for datoen for næste møde.

Ansøgningsskema

Regler for bofællesskabet

Bofællesskabet har ud over de grundlæggende værdier fastsat en række fysiske rammer og retningslinjer for beboelse på grunden:

 • Ikke-ryger bebyggelse.
 • 1 mindre husdyr pr. Bolig.
 • 4 fælles arbejdsdage om året
 • Ingen AirBnb eller lignende udlejning af hele eller dele af boligen.
 • Liberale erhverv som én-mandsvirksomhed er ok, anden virksomhed skal have bestyrelsens godkendelse.
 • Fællesaktiviteter aftales på generalforsamlingen, når vi er flyttet ind. Dog kan deltagelse i disse ikke gøres obligatoriske (med undtagelse af praktisk vedligehold af grund, fælleshus og de obligatoriske arbejdsdage).
 • Max. 2 biler på foreningens parkeringspladser pr. husstand, med mindre andet er godkendt af bestyrelsen.
 • Motoriserede køretøjer må ikke parkeres på andet end de anviste parkeringspladser. Campingvogne, trailere og lignende henvises til offentlige parkeringspladser og må ikke være på grunden.
 • Anvendelse af fælleshus, eventuelle delebiler og andre fællesejede goder aftales ved første generalforsamling af andelshaverne ved indflytning.
 • Husorden vil blive udarbejdet af en arbejdsgruppe inden indflytning.
 • Første generalforsamling afholdes tæt på indflytning, eller når 75% af boligerne er afsat. Altså, når andelshaverindskuddet er indbetalt eller sikret.
 • Ændringer, der væsentligt vil kunne påvirke andelshavernes værdier, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvis mindst 20 andelshavere møder op, og der minimum er opbakning fra 80% til ændringerne. Under alle omstændigheder kan der ikke foretages ændringer, der kan ændre værdien af den enkelte andel i negativ retning. I tvivlstilfælde kan bestyrelsen bede en uafhængig valuar om at vurdere dette.